Man I Cure 

Mani Luxury 45 min .............................................................................................. 60,00 €
Mani Classic 30 min .............................................................................................. 30,00 €
Mani Express 20 min ............................................................................................. 25,00 €
Mani Calluspeeling 30 min .................................................................................. 30,00 €
Mani Calluspeeling & soin de l'ongle 40 min .................................................. 40,00 €
Pose d'ongle 45 min .............................................................................................. 50,00 €
Remplissage 45 min .............................................................................................. 40,00 €

Pedi Cure

Pedi Luxury 1h00 ................................................................................................... 60,00 €
Pedi Classic 40 min ................................................................................................ 40,00 €
Pedi Express 25 min ............................................................................................... 30,00 €
Pedi Calluspeeling 30 min .................................................................................... 30,00 €
Pedi Calluspeeling & Soin de l'ongle 40 min ................................................... 40,00 €