Man I Cure 

Mani Luxury 45 min .............................................................................................. 62,00 €
Mani Classic 30 min .............................................................................................. 32,00 €
Mani Express 20 min ............................................................................................. 27,00 €
Mani Calluspeeling 30 min .................................................................................. 35,00 €
Mani Calluspeeling & soin de l'ongle 40 min .................................................. 40,00 €
Pose d'ongle 45 min .............................................................................................. 52,00 €
Remplissage 45 min .............................................................................................. 42,00 €

Pedi Cure

Pedi Luxury 1h00 ................................................................................................... 62,00 €
Pedi Classic 40 min ................................................................................................ 42,00 €
Pedi Express 25 min ............................................................................................... 32,00 €
Pedi Calluspeeling 30 min .................................................................................... 35,00 €
Pedi Calluspeeling & Soin de l'ongle 40 min ................................................... 45,00 €