Man I Cure

 • Mani Luxury (45 min) 62,00 €
 • Mani Classic (30 min) 32,00 €
 • Mani Express (20 min) 27,00 €
 • Mani Calluspeeling (30 min) 35,00 €
 • Mani Calluspeeling &
  soin de l'ongle (40 min)
  40,00 €
 • Pose d'ongle (45 min) 52,00 €
 • Remplissage (45 min) 42,00 €

Pedi Cure

 • Pedi Luxury (1h00) 62,00 €
 • Pedi Classic (40 min) 42,00 €
 • Pedi Express (25 min) 32,00 €
 • Pedi Calluspeeling (30 min) 35,00 €
 • Pedi Calluspeeling &
  Soin de l'ongle (40 min)
  45,00 €