Semi Mains

Semi-Permanent 30 min ........................................................................................... 36,00 €
Dépose Semi- Permanent 15 min .............................................................................. offert
Dépose Semi-Permanent (non posé au ManucureStore) 15 min ......................................... 6,00 €

Semi-Permanent & Mani Classic 50 min .............................................................. 52,00 €
Semi-Permanent & Mani Luxury 1h15 .................................................................. 77,00 €
Dépose Semi-Permanent & Mani Express 20 min .............................................. 16,00 €

Semi Pieds

Semi-Permanent 30 min .......................................................................................... 36,00 €
Dépose & Pose Semi-Permanent 45 min ............................................................. 36,00 €
Dépose Semi-Permanent 15 min .............................................................................. 6,00 €
Dépose Semi-Permanent & Pedi Express 15 min ............................................... 16,00 €
Semi-Permanent & Pedi Luxury 1h15 ................................................................... 82,00 €
Semi-Permanent & Pedi Classic 1h ..................................................................... 52,00 €
Semi-Permanent & Pedi Express 40 min ............................................................. 42,00 €
Semi-Permanent & Calluspelling 1h ................................................................... 65,00 €