Semi Mains

Semi-Permanent 30 min ........................................................................................... 35,00 €
Dépose Semi- Permanent 15 min .............................................................................. offert
Dépose Semi-Permanent (non posé au ManucureStore) 15 min ......................................... 5,00 €

Semi-Permanent & Mani Classic 50 min .............................................................. 50,00 €
Semi-Permanent & Mani Luxury 1h15 .................................................................. 75,00 €
Dépose Semi-Permanent & Mani Express 20 min .............................................. 15,00 €

Semi Pieds

Semi-Permanent 30 min .......................................................................................... 35,00 €
Dépose & Pose Semi-Permanent 45 min ............................................................. 35,00 €
Dépose Semi-Permanent 15 min .............................................................................. 5,00 €
Dépose Semi-Permanent & Pedi Express 15 min ............................................... 15,00 €
Semi-Permanent & Pedi Luxury 1h15 ................................................................... 80,00 €
Semi-Permanent & Pedi Classic 1h ..................................................................... 50,00 €
Semi-Permanent & Pedi Express 40 min ............................................................. 40,00 €
Semi-Permanent & Calluspelling 1h ................................................................... 60,00 €